Пътят на едно неочаквано дарение

24.04.2019 | 11:14

Как милиони долари се озоваха в Лом