Цифровизация, сигурност, кохезионна политика - приоритети на ГЕРБ за евроизборите

17.04.2019 | 21:17

Искали да покажат на хората защо е важно да гласуват