Днес се обсъждат по-строгите мерки за социални помощи за деца

12.04.2019 | 13:21

Ако ученикът има повече от 5  учебни часа отсъствие без уважителна причина на месец, помощите се спират за година