"Кариери и студенти": Бизнесът търси млади и енергични хора с желание за развитие

09.04.2019 | 21:00

За работодателите са важни личните качества, уменията за иновативно мислене, креативността и отговорносттта