18 на 100 от българите смятат ваксините за конспирация

09.04.2019 | 18:14

Около 48% са на мнение, че трябва да бъдат санкционирани родителите, които не поставят ваксини на децата си