"Телевизията" на Робин Кафалиев

01.04.2019 | 13:19

Как се прави телевизионно предаване и кой е най-важният в него?