Столичното училище "Луи Брайл" се сдоби с 10 нови брайлови машини

22.03.2019 | 18:40