Общи проблеми с общи решения: Омбудсманите на България и Сърбия обмениха опит

19.03.2019 | 19:41

Те направиха приемна, за да се запознаят с тревогите на гражданите