Студенти по приложна наука създават иновации

18.03.2019 | 19:15

Как млади учени могат да влязат директно в бизнеса