Медицински сестри се оплакаха, че са заплашвани след протестите им

15.03.2019 | 19:00

Аудиозаписи разкриват как управители на болници и кметове оказват натиск върху тях