Подносите на княз Александър I вече са в НИМ

13.03.2019 | 21:00

На аукциона беше предложен и портрет на първия след Освобождението български владетел