Въздушните удари в Югославия и България

13.03.2019 | 12:03

За кожата на един военен