“Активни потребители”: Всяка трета вафла у нас е канцерогенна

12.03.2019 | 19:20

В съдържанието им се открива съединението акриламид