Хората с увреждания у нас ще бъдат оценявани с нова точкова система (репортаж)

08.03.2019 | 13:24

В по-голямата си част тестът е абсолютно необективен, настоя майка на момиче със 100% ТЕЛК