Боил Банов: Имаме стратегия за опазването на паметниците на културата

07.03.2019 | 18:06

Архитектурните забележителности се рушат заради липса на пари и експерти