Зрелищно вулканично изригване: Попокатепетъл изхвърли огромен стълб пепел и лава (Видео)

04.03.2019 | 11:00

Той озари с искри нощното небе