Рецесията вероятно ще започне от Европа

02.03.2019 | 18:20

Защо предишната криза започна от периферията на континента