Бъдещето и съвременното изкуство

28.01.2019 | 14:15

Разговори за бъдещето и за събитията в съвременното изкуство