20 деца родени с малоформации във Франция, започна разследване

02.11.2018 | 12:21

Появиха се опасения, че причината може да се крие в някакви пестициди или химическо замърсяване