17 години след пожара: Ще възкръсне ли Студентският дом?

11.10.2018 | 10:00

Студенти се заеха да почистят изгорелите зали за академично творчество