Нова директива за авторското право – цензура или нужен контрол?

09.08.2018 | 21:53

Кой притежава интелектуалната собственост и кой може да я споделя – коментират Велизар Соколов и Константин Марков