Напрежението по оста Сидеров – Симеонов продължава!

27.07.2018 | 18:55

Този път държавниците не успяха да се съгласят за концесиите за добив на подземни богатства