Нова бариера пред дарителите на храна изхвърля на боклука 670 тона продукти!

03.07.2018 | 07:43

С 30% е намаляло количеството дарена храна от бизнеса от началото на годината