Образование и бизнес: региони - Д-р Рада Стаменкова

14.05.2018 | 12:15

Д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) на конференцията Образование и бизнес: Региони. София, 10 май 2018.