Държава в държавата: Историята на едно село до Чирпан

23.03.2017 | 12:00

Там млади отдавна няма, а погребенията задминават сватбите по брой