Устойчиви общности: Татяна Арнаут, Боряна Вътова

21.11.2016 | 02:00

Татяна Арнаут, Боряна Вътова- модни дизайнери. Тема: Solid pure out - Чистотата ражда наситеност. Конференция Образование и бизнес-Устойчиви общности на 21 ноември 2016.