Устойчиви общности: Евгения Накова, ЧЕЗ

21.11.2016 | 02:00

Евгения Накова - директор Човешки ресурси ЧЕЗ България ЕАД. Тема: Дуалното обучение – успешен модел за личността, компанията и обществото. Конференция Образование и бизнес-Устойчиви общности на 21 ноември 2016.