Устойчиви общности: Анелия Димова, Аурубис

21.11.2016 | 00:00

Анелия Димова - Директор Човешки ресурси ЮИ Европа, Аурубис България. Тема: Устойчиво партньорство в Средногорието. Конференция Образование и бизнес-Устойчиви общности на 21 ноември 2016.