Пазарен анализ 8 декември 2015г.

08.12.2015 | 20:30

Коментар на Владимир Сиркаров