Какво пише в манифеста на княз Фердинанд I, с който се обявява независимостта на България

22.09.2015 | 14:44

Той е подписан на 22 септември 1908 година