Историята на конституциите по света

22.09.2015 | 11:57

Първата българска конституция е приета на 16 април 1879г. от учредителното събрание във Велико Търново