Идеята общините да налагат до 2% ДОД отпада

16.09.2015 | 16:26