Спартак Керемидчиев в Денят Он Ер, 14.09.2015г.

13.09.2015 | 21:12

Сп. Керемидчиев: България компенсира изоставането, което беше забелязано в програмния период 2007-2013г.