Германците съчувстват на бежанците

05.09.2015 | 21:28