Мярка 121 от ПРСР 2007-2013г. и млечен сектор

03.09.2015 | 11:10

Васил Грудев, зам.-мин. на земеделието