Забавянето на китайската икономика

01.09.2015 | 15:19

Коментари за състоянето на китайската икономика