Нова Зеландия избира нов флаг

01.09.2015 | 14:21

Предложенията бяха сведени до 4