Ефектът от забавянето в Китай върху производството на Япония

31.08.2015 | 15:29

Индустриалното производство на Япония отбеляза спад от 0,6% през юли спрямо юни