Suzuki прекрати партньорството си с Volkswagen

31.08.2015 | 11:58

След 4-годишна борба Suzuku ще изкупи 19,9% от акциите си, които са притежание на Volkswagen