Много е трудно да бъдат поети веднага бежанците: Борисов

25.08.2015 | 21:00

Бойко Борисов от Туркменистан за миграционната вълна на Балканите, 25 август 2015.

"Бежанската криза, която е в Европа и България, моите съседи – Гърция, Македония, Турция, повярвайте ми, е чудовищен хуманитарен проблем. Запознах господин Бердимухамедов с това..

Жените и децата, бременни, хиляди хора прииждат отвсякъде. Много е трудно да бъдат поети веднага и медицински, и социално, гледани, хранени. Действително светът трябва да вземе мерки и това да се прекрати.

Сърцето може да му се скъса като гледа тези стотици хиляди ..“