Нараства добивът на полезни изкопаеми

18.08.2015 | 17:58

Очакват се 4 милиарда лева инвестиции в минния бранш