Морският трафик в Бургас ще се управлява от нов брегови център

08.08.2015 | 21:04

Изграждането на новия брегови център в Бургас се финансира със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт”.

Изграждането му е по проект „ Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) - фаза 3". Бенефициент е ДП „Пристанищна инфраструктура”.

Изпълнител на инженеринга (проектиране и строителство) е консорциум „Мидия -Диана Комерс", а ръководител на проектантския екип е арх. Николай Симеонов от „Вамос" ООД. Високотехнологичното оборудване е доставено и инсталирано от консорциум «Транслинк».

Целият проект е за близо 40 млн. лева. С откриването на трафик кулата се изпълняват всички изисквания на ЕС за контрол на движението на корабите.