Ефектът от срива на борсата в Китай върху сенчестото банкиране

07.08.2015 | 14:48

Коментар на Лиантин Ту от Bloomberg