Над 120 км тротоари са обновени и ремонтирани през последните две години

06.08.2015 | 17:16