Ликвидността на европейските акции се подобри през 2015

05.08.2015 | 17:45

Коментар на Нейра Чехич от Bloomberg