Пазарен анализ на 30 юли 2015г.

31.07.2015 | 09:11

Коментар на Кузман Илиев