Любомир Роглев в Денят Он Ер, 27 юли 2015г.

28.07.2015 | 10:13

Л. Роглев: Френските производители са недоволни от ниските изкупвателни цени и нелоялна конкуренция