Фондация X-Prize търси новаторски решения за окисляването на океана

27.07.2015 | 14:43

Bloomberg разговаря с Питър Дайъмандис от X-Prize и филантропа Уенди Шмит за стимула на паричната награда и проектите, които се превръщат в реалност.