80% от хората са застрашени от домови кражби

17.07.2015 | 08:51