Пазарен анализ 7 юли 2015г.

07.07.2015 | 21:35

Коментар на Кузман Илиев